ลำดับ

N/A

ผู้เข้าชม

22,392

รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Free Life Designs Co.,Ltd.

บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรซึ่งเป็นตำหรับยาโบราณและข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจ เพราะความเป็นคนไทยที่เติบโตจากจังหวัดสระบุรีต้องการให้ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้และสมุนไพรนี้กลับมาเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ก็เพื่อให้คนไทยและชาวนามีความกินดีอยู่ดีและภาคภูมิใจในอาชีพ อย่างเต็มภาคภูมิ